Ευρετήριο Άρθρου

Το Εργαστήριο διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με την Αγροτική Βιομηχανία και την Βιομηχανία των Τροφίμων και με κλαδικούς φορείς της περιοχής της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα της Ελλάδας και σημαντική διασύνδεση και δικτύωση με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Στην εσωτερική δομή του Εργαστηρίου λειτουργούν  τρείς σημαντικές ερευνητικές ομάδες :

  • H ομάδα εφαρμογών τεχνολογίας μεμβρανών
  • Η ομάδα εφαρμογών Νανοτεχνολογίας
  • Η ομάδα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και αιθέριων ελαίων

Ενώ παράλληλα οι δυνατότητες του Εργαστηρίου ενισχύονται με τρείς συνεργάτες του Τομέα των Βιοσυστημάτων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, στην όλη δομή του Εργαστηρίου υπάρχει ενεργότατη συμμετοχή σπουδαστών του Τμήματος Βιοσυστημάτων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα αναπτύσσοντας ερευνητικές δεξιότητες σε τομείς υπερσύγχρονης τεχνολογίας πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και τις πτυχιακές τους εργασίες ή την εξάμηνη πρακτική εκπαίδευση τους.

Η πολιτική του Εργαστηρίου είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η εξωστρέφεια του και να ενισχυθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με την Ελληνική Βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με λήψη μεγαλύτερου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων άμεσα από την Βιομηχανία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης  με την οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου στο τομέα τροφίμων και βιοσυστημάτων και την έκδοση αντίστοιχου έγκριτου ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού θα επιδιωχθεί η επίτευξη ισχυρότερης διεθνούς δικτύωσης.

Τέλος, μία από τις σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής προσφοράς του Εργαστηρίου στην τοπική κοινωνία των επιχειρήσεων αναμένεται να είναι η βοήθεια για μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας σ’ αυτές και στην επίλυση πρακτικών βιομηχανικών προβλημάτων με ταυτόχρονη δια-δραστική επικοινωνία.

Κύλιση στην Αρχή