Παραδοτέο Έργο 2

ΠΕ.2.1

Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του πειραματικού δακτυλίου της μικροδιήθησης

ΠΕ.2.2

1 Έκθεση 30-50 σελίδων μελέτης της διαύγασης του αποβλήτου με χρήση τεχνολογίας μεμβρανών μικροδιήθησης - Φωτογραφικό Υλικό
ΠΕ.2.3 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο την διαύγαση του αποβλήτου με μικροδιήθηση με χρήση κεραμικών μεμβρανών.
ΠΕ.2.4 Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του πειραματικού δακτυλίου της αντίστροφης όσμωσης
ΠΕ.2.5 1 Έκθεση 30-50 σελίδων μελέτης της συμπύκνωσης του διαυγασμένου αποβλήτου με χρήση τεχνολογίας μεμβρανών αντιστρόφου οσμώσεως
ΠΕ.2.6 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση) σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο την συμπύκνωση του διαυγούς αποβλήτου με αντίστροφη όσμωση
ΠΕ.2.7 1 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για Διαδικασία ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου

epeedbm logo2013en

Go to top