Παραδοτέο Έργο 8

ΠΕ.8.1

Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του συστήματος υδρολίπανσης - Φωτογραφικό Υλικό

ΠΕ.8.2

Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για την εγκατάσταση του πειραματικού αγρού - Φωτογραφικό Υλικό
ΠΕ.8.3 Ηλεκτρονικό ημερολόγιο των διαφόρων εφαρμογών υδρολίπανσης.
ΠΕ.8.4 1 Έκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υδρολίπανσης στην σοδειά, το έδαφος και τα παραγόμενα προϊόντα.
ΠΕ.8.5 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υδρολίπανσης στην σοδειά, το έδαφος και τα παραγόμενα προϊόντα.(κείμενο έτοιμο για υποβολή).
ΠΕ.8.6 1 Έκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας και της οικονομικής ανάλυσης για την εφαρμογή υδρολίπανσης με χρήση του παραγόμενου υδρολιπάσματος σε φυτά.
ΠΕ.8.7 1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση) σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με αντικείμενο τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας και της οικονομικής ανάλυσης για την εφαρμογή υδρολίπανσης με χρήση του παραγόμενου υδρολιπάσματος σε φυτά.(κείμενο έτοιμο για υποβολή).

epeedbm logo2013en

Go to top